Vrijwilligerswerk

Lid opleidingscommissie Engineering & Design

Hogeschool Windesheim (Feb. 2015 – Feb. 2017)

Tijdens mijn bacheloropleiding heb ik als lid van de opleidingscommissie de verantwoordelijkheid op mij genomen om de belangen van mijn medestudenten te behartigen. In deze rol heb ik nauw samengewerkt met mijn collega-commissieleden om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en adviezen hierover te formuleren voor het dagelijks bestuur.

Bestuurslid

A.s.v. ZHTC (Okt. 2015 – Nov. 2016)

Tijdens mijn bacheloropleiding heb ik de gelegenheid gehad om een functie als bestuurslid te vervullen bij de studentenvereniging A.s.v. ZHTC. Gedurende mijn bestuursjaar heb ik mijn aandacht gericht op de volgende aspecten:

– Het opstellen van een nieuw en actueel beleidsplan, evenals een meerjarenplan.
– Het aansturen van diverse commissies.
РHet coördineren van samenwerkingsverbanden met betrekking tot de introductieperiode.
– Het onderhouden van contacten met diverse partners.

Diverse commissies

A.s.v. ZHTC (Jan. 2014 – Nov. 2018)

Gedurende mijn bacheloropleiding heb ik diverse commissiefuncties bekleed binnen de studentenvereniging A.s.v. ZHTC, waaronder:

– Voorzitter van de lustrumcommissie (2016-2018)
– Secretaris van de PR-commissie (2014-2015)
– Voorzitter van de introductiecommissie (2014)